Η ΗΧΩ διαθέτει τέντα αναπτυσσόμενη για γάμους από 125 τ.μ. έως 750 τ.μ.
Επίσης διαθέτει πολύ μεγάλο αριθμό σε παγόδες για γάμους σε λευκό ή κόκκινο χρώμα.

Τρόποι Επικοινωνίας

Μπορείτε να επικοινωνήστε μαζί μας:

Τηλεφωνικά: 22510 48111
6945 70 38 98

Με e-mail: info@weddinginlesvos.gr