Η ΗΧΩ διαθέτει 2000 καθίσματα εστίασης με δυνατότητα να είναι επενδεδυμένες με λευκό κάλυμμα.
Επίσης διαθέτει πολύ μεγάλο αριθμό σε ροτόντες διαμέτρου 150 & 180 cm – Τραπέζια φαγητού με μήκος 110 – 180 – 245 cm, πάσα 110 x 45 cm συνοδευόμενα από μεταλλικά σκαμπό.

Τρόποι Επικοινωνίας

Μπορείτε να επικοινωνήστε μαζί μας:

Τηλεφωνικά: 22510 48111
6945 70 38 98

Με e-mail: info@weddinginlesvos.gr